COMPACT SESSIONS CINEPLEX BALMORAL

Furiosa: A Mad Max Saga NFT Mature Audiences 15+
Fr 12:30 [2D] 15:45 [2D] 19:05 [2D] 10:00 [2D]
Sa, Su, Mo, Tu, We 10:00 [2D] 12:30 [2D] 15:45 [2D] 19:05 [2D]
If NFT Parent Guidance Recommended
Fr 13:10 [2D] 15:55 [2D] 18:25 [2D] 10:00 [2D]
Sa 10:00 [2D] 18:25 [2D] 13:10 [2D] 15:55 [2D]
Su 10:00 [2D] 13:10 [2D] 18:25 [2D] 15:55 [2D]
Mo 18:25 [2D] 13:10 [2D] 15:55 [2D] 10:00 [2D]
Tu 13:10 [2D] 18:25 [2D] 15:55 [2D] 10:00 [2D]
We 10:00 [2D] 15:55 [2D] 18:25 [2D] 13:10 [2D]
Kingdom of the Planet of the Apes Recommended for Mature Audiences.
Fr, We 13:10 [2D] 10:30 [2D] 15:45 [2D] 18:55 [2D]
Sa 13:10 [2D] 15:45 [2D] 10:30 [2D] 18:55 [2D]
Su 10:30 [2D] 13:10 [2D] 15:45 [2D] 18:55 [2D]
Mo 18:55 [2D] 15:45 [2D] 10:30 [2D] 13:10 [2D]
Tu 13:10 [2D] 18:55 [2D] 10:30 [2D] 15:45 [2D]
The Strangers: Chapter 1 NFT Recommended for Mature Audiences.
Fr, Sa, Su, Mo, Tu, We 16:25 [2D]
The Fall Guy Recommended for Mature Audiences.
Fr, Su 18:45 [2D] 10:15 [2D] 13:05 [2D]
Sa, Mo, We 13:05 [2D] 10:15 [2D] 18:45 [2D]
Tu 18:45 [2D] 13:05 [2D] 10:15 [2D]
Radical NFT Recommended for Mature Audiences.
Fr, Sa, Su, We 10:20 [2D] 13:10 [2D] 16:05 [2D] 19:00 [2D]
Mo 10:20 [2D] 13:10 [2D] 19:00 [2D] 16:05 [2D]
Tu 10:20 [2D] 16:05 [2D] 13:10 [2D] 19:00 [2D]
The Way, My Way NFT Parent Guidance Recommended
Fr, Mo, Tu 10:40 [2D] 19:00 [2D] 13:40 [2D]
Sa, Su, We 13:40 [2D] 10:40 [2D] 19:00 [2D]
Challengers Recommended for Mature Audiences.
Fr, Sa, Su, Mo, Tu, We 16:05 [2D]